Home Zanimljivosti Država sa najanižom nadmorskom visinom

Država sa najanižom nadmorskom visinom

by Irena Marinković

Holandija je teritorijalno svojom površinom, dve trećine terijtorije, ispod nivoa mora. Ovaj podatak je dovoljan da je uvrsti kao prvu zemlju sa najnižom nadmorskom visinom.

You may also like

Ostavi komentar